13 jan 2022 - energipolitik.


Jag har tittat på Björn Gillbergs videor på Youtube. Han pratar mycket om energisituationen i landet. Dagens situation, morgondagens med planerade nedlagda elproducenter och planerade nyinstallerade.


Framtidens alltmer beroende av el och hur denna el skall produceras och distribueras till förbrukarna.


Generellt sett så tycker jag att Björn Gillberg är mycket kunnig. Han kan naturvetenskapen bra och han kan analysera i det tekniska kring energisystemen. Nu skall jag säga som SVT att naturligtvis så finns det fler än Björn Gillberg med dessa kunskaper men jag tänker använda honom som symbol för en kunnig person både inom naturvetenskap och energisystem.

När jag nedan nämner Björn Gillberg så menar jag en person med hans kunskaper inte nödvändigtvis han personligen.


Detta gör att jag kan inte låta bli utan att tänka på hur det ser ut i vår regering och riksdag. Bortsett från att ha rätt partibok vem skulle vara bäst lämpad att vara energiminister eller för den delen klimatminister – Björn Gillberg eller nuvarande energi-/klimatminister?


När jag säger nuvarande energi-/klimatminister så är det naturligtvis i den nuvarande socialdemokratiska regeringen men samma frågeställning skulle med största sannolikhet gällt om vi hade haft en moderat regering. Jag misstänker att även de skulle sätta partiboken som större meriter än sakkunskaperna.


Regeringskansliet har ca 5000 anställda. Några hundra är politiskt tillsatta. Av låt oss säga ca 4500 måste en hel del vara anställda som experter inom sina departements verksamhetsområden.


Så, frågorna blir:


1. Vem skulle vara bäst lämpad som energi-/klimatminister? En person som Björn Gillberg eller nuvarande energi-/klimatminister?


2. Gör en lista på vilka inom dagens regering som har bättre kunskaper inom området energisystem än en person som Björn Gillberg.


3. Gör en lista på vilka bland dagens riksdagsledamöter som har bättre kunskaper inom området energisystem än en person som Björn Gillberg.

4. Hur många anställda finns det inom energidepartementet respektive miljö- och klimatdepartementet?


5. Hur många energiexperter inom energisystem finns det på energidepartementet och miljö- och klimatdepartementet tillsammans som har samma kunskaper som en person som Björn Gillberg?


6. Lista för- och nackdelar med att ha en sakkunnig person som energi- och klimatminister istället för en person med rätt partibok.


 
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Annat part
Röstade inte
 
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Annat parti
Kommer inte att rösta
 
Sanning och fakta (tänk på vadslagningen)
Min åsikt
 
 
 
 
 
 
 
 

Svar på frågorna