9 jan 2022 - Statistik - del 3.Det här handlar om grönlandsisen. På sensomrarna brukar massmedia rapportera om att nu smälter isen på Grönland. Och man anger att så och så många kubikmeter eller rättare sagt kubikkilometer smältvatten har bildats. Men hur mycket is motsvarar denna mängd smältvatten i förhållande till den totala isvolymen. Är det 10% som man får intrycket av när man läser massmedia. Eller 1%, eller kanske bara 1 promille eller kanske bara 1 miljondel eller ännu mindre.

Jag tror att danska meteorologiska institutet gör regelbunda mätningar av Grönlands is. Med stor sannolikhet så gör fler instanser det.1. Jag tänkte be dig att titta på årscykeln dvs hur mycket is finns det på vintern respektive på sommaren. Gör en tabell över isens typiska storlek för årets månader januari till december.2. Det vore också intressant att titta på ismängdens långsiktiga storlek. Jag vet inte för hur lång period det finns mätningar eller uppskattningar på ismängden på Grönland. Förhoppningsvis så finns det sedan början av 1900-talet. Gör en tabell för vart tioende år över isens storlek.


 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 
 

Svar på frågorna