9 jan 2022 - Statistik - del 2.Vi ser i massmedia ofta om värmerekord som nyligen slagits. Nu kommer jag inte på några exempel på orter men det kan gälla både svenska som utländska platser.


Gemensamt brukar vara att efter varje rapport om nytt värmerekord på en plats så brukar någon replikera med att det minsann var varmare i början av 1940-talet. Eller 1920-talet.


Jag misstänker, men vet inte, att massmedia använder för kort tidsperiod när de utser sina värmerekord. Helst skulle jag vilja att man försöker titta på data från ca år 1900 fram till idag.


Som jag skrev så kommer jag inte ihåg någon ort att exemplifiera med. Så uppgiften här blir att för valfri ort redovisa tempdata från år 1900 till idag. Ange om det är dygns-, månads- eller årsmedelvärden som används.

Det kan bli svårt att redovisa dessa i en tabell så ge gärna en länk till graf/tabell.


 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 

Svar på frågorna