8 jan 2022 - Koldioxid, utsläpp - del 6.


I föregående avsnitt tittade vi på svenska förhållanden. Titta nu på globala förhållanden.


1. Gör en tabell med globala CO2-utsläpp från 1960 till 2020. T.ex. var 20 år.


2. Gör en tabell med världens befolkning från 1960 till 2020. T.ex. var 20 år.


3. Gör en tabell med CO2-utsläppen från utandningen från världens befolkning från 1960 till 2020. T.ex. var 20 år.


4. Gör en tabell med CO2-halten från Hawaii från 1960 till 2020. T.ex. var 20 år.


5. Hur stor del av CO2-halten på Hawaii kommer från utandningen från världens befolkning? Gör en tabell från 1960 till 2020. T.ex. var 20 år. 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 
 
 
 
 

Svar på frågorna