5 jan 2022 - Koldioxid, utsläpp - del 4.


Nu ska vi titta på utsläpp av CO2.


Sverigen totala utsläpp av CO2 är för år 2020 ca 50 miljoner ton. Jag har sett några andra siffor också men ganska nyligen, okt 2021, nämndes denna siffra i ett TV-nyhetsprogram så låt oss använda den siffran. Vi är här intresserade av storleksordningen inte exakta siffor.


Om Preem hade byggt ut sin anläggning i Lysekil så hade de ökat sina årliga CO2-utsläpp med 1 miljon ton. Och jag tror mig minnas att anläggningen skulle vara färdig år 2040.

Det betyder att Sveriges totala CO2-utsläpp skulle öka från 50 till 51 miljoner ton per år, dvs en ökning med 2%.

(Då jag inte vet vilket CO2-utsläpp man har som målsättning för år 2040 så använder jag nuvarande utsläppssiffra dvs 50 miljoner ton per år.)


Angående Hybritprojektet i Luleå att producera CO2-fritt stål.

Jag minns inte exakta siffror men tror mig ha sett att man beräknar att CO2-utsläppen skall minska med 300-400 tusen ton per år. Dvs utsläppen i Sverige skulle minska med mindre än 1% från 50 till 49,6 miljoner ton.


Frågor.


1. År en ökning med 2% från 50 till 51 miljoner ton årligt CO2-utsläpp stor eller liten?


2. Är en minskning med mindre än 1% från 50 till 49,6 miljoner ton årligt CO2-utsläpp stor eller liten?


3. Skulle en ökning av CO2-utsläppen med 20 miljoner ton, från 50 till 70, vara allvarligt stor?


 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 
 
 

Svar på frågorna