5 jan 2022 - Koldioxid, temperaturkänslighet - del 2.


Att koldioxid är en växthusgas vet vi och behöver inte diskutera.

Men det finns fler växthusgaser. Till och med sådana som är starkare än koldioxid.


1. Gör en lista på 5 växthusgaser. Lista dem i storleksordning av förekomst.


2. Lista dessa växthusgaser i storleksordning av växthuseffekt.


 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 
 

Svar på frågorna