9 jan 2022 - Klimatet - del 7.


Här är en frågeställning som jag höll på att glömma.


OK, vi har fått en uppvärmning sedan lilla istidens slut - med ca 1.1 grad C. Exakt siffra är inte så viktig i det här sammanhanget.


Det jag tänker på är att jag har läst att det ofta är dygnens mintemperatur som har stigit. Inte dygnens maxtemperatur. Och stiger dygnens mintemperatur så stiger också dygnsmedelvärdena. Man kan då fråga sig varför stiger mintemperaturerna.


Jag antar att klimatologer kan ge flera naturvetenskapliga förklaringar till att dygnens mintemperaturer har stigit.


En orsak som jag kan tänka mig är att flera mätstationer har nu blivit urbaniserade. När de anlades låg de på ställen som inte påverkades av bebyggelse, cement och asfalt – Urban Heat Island, UHI. Nu har städer vuxit och mätstaionerna är omgivna av urban miljö. Miljö som behåller dagsvärmen under natten. Så en fundering är om man gör en UHI-anpassning av mätdata från dessa staioner. Ja naturligtvis skall rådata inte ändras men de som används i klimatberäkningar skulle kunna UHI-anpassas.


Om en del mätstationer är påverkade av UHI och dess data inte har korrigerats för detta så får vi ett falskt varmare klimat.


1. Görs en UHI-anpassning av mätdata från mätstationer som har blivit urbaniserade? 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 

Svar på frågorna