8 jan 2022 - Klimatet - del 4.


Nu vill jag exemplifiera med platsen för mätstationen.

Säg att vi har enbart 1 mätstation för väder- och klimatdata i hela Sverige. T.ex. att den ligger i Nässjö. Då blir ju frågeställningen hur kan den representera hela Sverige? Sverige är ju så stort så att vi har flera olika klimat i landet.


Vad hade hänt med Sveriges klimat om mätstationen istället hade legat i Linköping?


Jag har från SMHI laddat ner månadsmedelvärden för åren 1940 till 1969 för både Nässjö och Linköping och beräknat 30-årsmedelvärden.

Nässjö: 5,2 grader C

Linköping: 6,6 grader C


Linköping har alltså ett varmare klimat än Nässjö. 1,4 grader C varmare.


SMHI säger att temperaturen sjunker med ca 0,7 grader C per 100 m högre höjd.

Mätstationen i Nässjö låg på ca 300 m höjd och den i Linköping på ca 60 m. En skillnad på 240 m som borde ge 1,7 graders skillnad. Det finns säkert flera förklaringar till att det blev 1,4 graders skillnad istället för 1,7.


Det jag vill exemplifiera med detta är dels att mätstationens läge är viktig för att rättvist kunna representera ett geografiskt område. Kanske Östersund skulle vara ett mer riktigt läge då Sveriges geografiska mitt ligger i närheten av Östersund.


Om man enbart hade haft en eller ytterst få mätstationen kanske man gör någon form av anpassning med hänsyn till läget vid beräkningen av ett klimatmått för ett geografiskt område – Sverige.


Det andra jag vill exemplifiera är att man behöver inte flytta sig långt för att få ett klimat som skiljer sig 2 grader. De två orter jag valde gav 1,4 grader, teoretiskt 1,7. Hade jag däremot istället för Linköping valt Lund eller Malmö hade nog skillnaden blivit större.

Klimatmötena säger ju att vi får absolut inte få ett klimat som är varmare än 1,5 till 2 grader. Detta motsvarar alltså en flytt från Nässjö till sydskåne. Räkna gärna på hur mycket varmare klimat det blir att flytta från Östersund till Stockholm.


(PS. Vaför valde jag Nässjö och Linköping? Jag är uppvuxen i Nässjö och passerade väderstationen åtskilliga gånger under min uppväxt. Så småningom flyttade jag till Linköping för att studera vid Linköpings Tekniska Högskola. Nu bor jag i Norrköping men hittade ingen 30-årsperiod med data för både Nässjö och Norrköping så Linköping fick duga.)


1. Antag att vi har enbart en mätstation för att beräkna klimatet för hela Sverige. Görs det då någon form av geografisk anpassning så att denna station kan representera hela Sverige mao så att en mätstaion i Nässjö ger samma sverigeklimat som en mätstation i t. ex. Falun


2. Om det görs en anpassning hur görs den då?


 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 
 

Svar på frågorna