18 dec 2021 - Isarna på nord- och sydpolen samt Grönland – del 2.Nu tänkte jag att vi skall titta lite på temperaturen på isarna på respektive nordpolen, sydpolen och Grönland.

Det är alla stora geografiska områden och det kanske inte är rättvist att säga medeltemperaturen på t.ex. Grönland. Den bör ju vara olika på södra delen jämfört med den norra. För att inte tala om sydpolen vars yta är större än Europas. Likaså har vi variationen mellan sommar och vinter.

Men vi ägnar oss åt överslagsberäkningar. Vi vill ha storleksordningen i olika beräkningar.


1. Vad är sommarens luftmedeltemperatur i respektive isområde dvs nordpolen, sydpolen och Grönland?

Nordpolen:

Sydpolen:

Grönland:


2. Vad är vinterns luftmedeltemperatur i respektive isområde?

Nordpolen:

Sydpolen:

Grönland:


3. Vad är medeltemperaturen på isvolymerna i respektive isområde?

Nordpolen:

Sydpolen:

Grönland:


4. Hur lång tid per år har man temperaturer över noll grader C i respektive isområde?

Dagar, veckor, månader? Vilken som nu är lämplig tidsenhet.

Nordpolen:

Sydpolen:

Grönland: 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 
 
 
 

Svar på frågorna