18 dec 2021 - Isarna på nord- och sydpolen samt Grönland – del 1.Vi börjar med att ta reda på hur mycket is det finns på nordpolen, sydpolen och Grönland.

Det finns ju mycket is på glaciärer runt om i världen också.

Men vi gör det enkelt för oss och koncentrerar oss till polerna och Grönland.1. Hur stor isvolym finns på respektive nordpolen, sydpolen och Grönland?

Nordpolen:

Sydpolen:

Grönland:2. Hur tjock är isen i medeltal på respektive isområde?

Nordpolen:

Sydpolen:

Grönland:3. Hur mycket av isvolymen på respektive isområde ligger på land? Dvs hur mycket av isen som skulle bidra till en havsnivåhöjning om all is smälte?

Nordpolen:

Sydpolen:

Grönland:4. Hur mycket skulle havsnivån höjas om all den is som ligger på land i respektive isområden smälter? Med antagandet att jordens yta täcks till ca 70% av vatten och ca 30% av land.

Nordpolen:

Sydpolen:

Grönland:

Summan:


 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 
 
 
 

Svar på frågorna