9 jan 2022 - IPCC.


Jag måste ställa några frågor om IPCC också.


Som jag har förstått så består IPCC av dels en vetenskaplig grupp med klimatologiska vetenskapsmän och ett politiskt råd.


Som jag har förstått så har IPCC som uppgift att utvärdera människans roll i ett varmare klimat. Man har alltså inte som uppgift att titta på alla orsaker till att vi kan få ett varmare klimat utan enbart på den antropogena delen. Och då har man framförallt "fastnat" för koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen.


En annan sak är IPCCs rapporter. Som jag förstår det så gör den vetenskliga gruppen en vetenskaplig rapport. Den lär vara omfattande. Den senaste från hösten 2021 lär vara på ca 4000 sidor.


Därefter görs en politisk tolkning av den vetenskapliga rapporten – Summery for policy makers (SPM). Denna är betydligt tunnare, ett par hundra sidor(?).


Sedan misstänker jag att det görs en sammanfattning av SPM och att det är denna sammanfattning som alla politiker och klimatrapportörer i TV och tidningar hänvisar till när de hänvisar till IPCCs rapport.


Om det är så så är det en sammanfattning av en politisk tolkning av den vetenskapliga rapporten. Med mina naturvetenskapliga ögon så kan det som rapporteras i massmedia och från politikerhåll vara långt från innehållet i den vetenskapliga rapporten.

Dags för frågor.


1. Vad är IPCCs uppgift?


2. Hur ser organisationen i IPCC ut?


3. Hur utses länderna som ingår i IPCC?


4. Hur utses de som ingår i den vetenskapliga gruppen och hur utses de som ingår i den politiska gruppen?


5. Vilka rapporter gör IPCC? Vetenskaplig → SPM → Sammanfattning av SPM? 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
IPCCs vetenskapliga rapport
Summery for Policy makers - SPM
Sammanfattning av SPM
Inte läst något
 
 
 
 
 
 
 

Svar på frågorna

6 feb 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signatur: Leif Åsbrink

Min naturvetenskalpiga utbildning: Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap

Jag har läst: IPCCs vetenskapliga rapport

1. Vad är IPCCs uppgift?: Alltför svår fråga. Det viktiga är att dom sammanställer vad som publicerats om klimatrelaterade frågor i den vetenskapliga litteraturen. Jag har ägnat några hundra timmar åt några detaljfrågor. Det innebär att söka rätt på referenserna och försöka bedöma hur vederhäftiga slutsatserna är.

Det finns åtskilliga skrifter med peer-review som är uppenbart felaktiga. Bevisar t.ex. CO2 inte kan påverka växthuseffekten (ofysikaliskt). Länkas till på skeptiska Internetsidor. IPCC ignorerar med all rätt sådant vilket kritiseras av skeptiker.

Den stora vetenskapliga rapporten är till för dom som utför forskning. Man jämför utfallet av olika modeller i olika scenarier och lär sig därmed mycket om modellerna. Det är därför man så flitigt jämför med RCP8.5 i AR6 - trots att scenariet anses helt osannolikt. MEN RCP8.5 säger mycket om modellerna. I den vetenskapliga rapporten sägs klart att modellresultaten inte skall ses som prognoser.

IPCC skall sammanfatta all klimatrelevant forskning och ge ett underlag till politiska kompromisser på COP-möten.

Det handlar om pengar. Om alla världens länder skulle bygga välstånd på kol som Sydkorea har gjort får vi globala problem. (RCP8.5)

Alternativen är dyrare. (Än så länge) Vem skall betala, hur och när?

2. Hur ser organisationen i IPCC ut?: Glömt detaljer

3. Hur utses länderna som ingår i IPCC?: Glömt detaljer

4. Hur utses de som ingår i den vetenskapliga gruppen och hur utses de som ingår i den politiska gruppen?: Glömt detaljer

5. Vilka rapporter gör IPCC? Vetenskaplig → SPM → Sammanfattning av SPM?: SPM görs under politisk kontroll. Den vetenskapliga rapporten skrivs av forskare av många slag.