5 jan 20200 - Havsnivå - del 2.


Jag funderar lite på de lågt liggande öarna som Maldiverna och Samoa etc.


Det var nyligen ett tidningsreportage om att Maliverna som ligger ca 1 meter över havet håller på att bli översvämmat av stigande havsnivå.


Dessa är väl korallöar och då funderar jag på att korallöar flyter väl på havet och är inte förankrade med urberget. Om så är fallet borde de ju inte översvämmas vid en havsnivåhöjning. Jag måste fråga om detta.


Man har sagt att havsnivån har ökat kraftigt i t.ex. de områden jag nämnde i ett tidigare avsnitt. Man säger också att havsnivån har ökat kraftigt och översvämmat delar av t.ex. Maldiverna och Samoa.


En annan fundering. Man säger att korallerna dör pga att haven har blivit varmare. Lufttempen har blivit 1.1 grader varmare sedan mitten av 1800-talet men hur mycket varmare har haven blivit?

Och i vilket temperaturintervall kan koraller leva? Inte för kallt och inte för varmt.


1. Är korallöar flytande eller är de förankrade i urberget?


2. Hur mycket har havsnivån ökat på Maldiverna och Samoa?


3. Varför har inte havsnivån ökat motsvarande mycket runt Sveriges kuster?


4. Hur mycket varmare har tropiska hav där koraller finns blivit sedan mitten av 1800-talet?


5. I vilket temperaturintervall kan koraller leva?


 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 
 
 
 
 

Svar på frågorna