Lite bakgrund till den här sidan.


Det finns grundläggande saker som jag går och funderar över. Ta klimatet t.ex. I TV och tidningar rapporterar man i detalj hur hemskt det kommer att bli om medeltemperaturen ökar med 1 till 2 grader jämfört med den lilla istiden som i stort sett varade från 1300-talet till mitten av 1800-talet. Men aldrig att man redovisar grundläggande naturvetenskapliga beräkningar. Det saknar jag - grundläggande naturvetenskapliga beräkningar.


Ett annat område är den politiska debatten. Man pratar om vänster och höger och olika ideologier. Men jag måste erkänna att jag nu känner mig en smula förvirrad, och inte så lite egentligen. Det som var vänster när jag var ung är nu höger och tvärt om. Och jag måste också erkänna att jag kan inte definiera de olika politiska ideologierna. Vad är socialism, liberalism, fascism etc. Jag har någon vag definition från ungdoms- och gymnasietiden.


Så jag skulle behöva gå i skolan igen. Jag har tänkt mig att upplägget på denna sida skall vara eleven och läraren. Jag är eleven som frågar läraren dvs dig. Vi skall inte ha en debatt huruvida vi har en klimatuppvärmning eller inte. Jag skall ställa naturvetenskapligt relaterade frågor och du skall svara naturvetenskapligt.


Beträffande politiken skall vi ägna oss åt definitionsfrågor. Naturligtvis kommer jag att beröra dagens riksdagspartier men inte så att vi skall diskutera vilka som är bäst utan dissikera och analysera dem.


Som sagt koncepter blir elev – lärare. Jag ställer frågor och du svarar. Efter varje fråga redovisar jag ditt svar som i en blogg. Jag tar mig friheten att bestämma vilka svar som skall publiceras.

Jag visste inte om jag skulle göra detta på Youtube eller på en hemsida. Hm, ja det blev en hemsida. Vi får se hur det går.

Jag är ingen expert eller proffs på att göra hemsidor eller på att uttrycka mig i skrift.

Ni måste ha överseende med det och acceptera att det är amatörmässigt.

Detta är ett manuellt jobb och eftersom jag inte tänker ägna mig åt detta 24/7, som man numera säger, så kan det ta flera dagar innan ditt inlägg publiceras.


Du som svarar kan vara anonym. Jag begär inga personliga uppgifter om dig. Detta innebär att även kända personer i klimatdebatten såsom Erika Bjerström, Johan Rockström eller Björn Wiman kan delta. Liksom politiska kommentatorer som Mats Knutsson och Elisabeth Marmorstein. Eller ledarskribenter som Anders Lindberg, Jonna Sima etc. Eller varför inte partiledarna eller andra partiföreträdare.


Självklart så finns det många frågeställningar som jag inte har ställt främst beroende på att jag inte har tänkt på dem. Det kan också vara så att jag under resans gång helt enkelt glömt bort en del frågor som jag hade tänkt ta upp.

Du får gärna skicka mig frågeställningar som du saknar. Jag kanske gör ett separat avsnitt som jag t.ex. döper till något i stil med ”Läsarnas frågor”.Om ni tycker om upplägget på den här sidan, vilket jag hoppas att ni gör, så sprid mer än gärna länken till sidan.

Till frågorna

Politik - definitioner